La Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries, va ser fundada l'any 1810 a Felanitx - Mallorca. pel P. Miquel Ferrer, frare Trinitari.

L’any 1813 l’ajuntament de Felanitx elegí les Trinitàries per a la formació i educació de les nines del poble, servei que considera de beneficència publica.

A partir d’aquí fem públic el nostre compromís de servei a la societat i preferentment a les classes mes desfavorides i a l’Església, com escola cristiana arrelada a la cultura del nostre temps i inserida en la realitat social del nostre poble.

Com en els orígens, les Trinitàries, seguim creient que EDUCAR ÉS ALLIBERAR. Per això, la Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries, en comunió amb l'Església i en fidelitat al seu carisma alliberador, considera la tasca educativa com un mitjà privilegiat d'alliberament integral de la persona i realitza la seva missió fent-sepresent en el món de la cultura mitjançant la creació d'escoles.

Va ser en el 1903 quan es va fundar la primera casa a Palma de Mallorca. Primer van posar una petita escola i després un pensionat a petició dels pares de Felanitx que manaven les seves filles a estudiar a Palma.

A partir d'aquest moment la Congregació va anar estenent el seu radi d'acció i es van succeir les fundacions a Mallorca, Eivissa, Tarragona, Barcelona, Madrid, Granada, La nostra presència des dels seus orígens va ser netament educativa, amb l'obertura d'alguns centres educatius, Sumada a això, també es va realitzar l'acompanyament catequètic i pastoral de les zones: Posteriorment es va atendre a joves universitàries, atenció a llars d'infants, treball amb dones i l'acompanyament pròpiament de la comunitat cristiana.

A l’any 1938 iniciaren la tasca d’ensenyament a Sant Antoni de Portmany i a Santa Eulàlia del Riu. També van iniciar labors amb els malalts, fent funció d’infermeres.

La tasca a Sant Antoni va començar amb una casa llogada. Després d’anys de treball i sacrifici i poc a poc van poder comprar un terreny i començar a construir la capella i el col·legi. A la dècada dels 60 van tenir les noves aules, a la dels 70 es va acabar la primera ampliació i a la dècada dels 90 la segona ampliació. Posteriorment es va adquirir una petita casa amb un terreny molt a prop de l’edifici principal i es va situar la pista d’esports. Així és com coneixem el nostre col·legi actualment.

 

 

Des de setembre de 2018 l’escola forma part de la Fundación Educativa Santísima Trinidad (FEST), fundació que es creà conjuntament amb la majoria d’escoles de l’ordre trinitària d’Espanya. Quedà atorgada, i ja reconeguda per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, la titularitat del centre a aquesta fundació.

Durant tota la vida del Col·legi les religioses, els professors i la tota la comunitat educativa han lluitat al nostre poble per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Quant a l’educació es refereix el Col·legi Santíssima Trinitat ha estat sempre un centre de referència al nostre poble.

El nostre objectiu és una educació de qualitat acadèmica i humana capaç de formar persones que es puguin desenvolupar a la societat del segle XXI sense perdre la nostra identitat i la raó de ser:

EDUCAR PER SER LLIURES.